Τεχνικές Φυσικοθεραπείας:

 • Τεχνικές Κινητοποίησης (Τεχνική Schroth) (Συντηρητική Μέθοδος Αντιμετώπισης Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης π.χ. Σκολίωση)
 • Τεχνικές Κινητοποίησης (Joint Play)
 • Χειροπρακτική μέθοδος Ackermann
 • Manual Therapy (Manipulation/Mobillization)
 • Trigger Points Therapy
 • Κινησιοθεραπεία – Τεχνικές Bobath – Pnf
 • Θεραπευτική Χειρομάλαξη / Λειτουργική Μάλαξη / Κινησιόμαλαξη
 • Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία – Υδροθεραπεία
 • Kinesiotaping – Θεραπευτικές Βεντούζες – Θερμά / Ψυχρά Επιθέματα
 • Ergon Technique (Κινητοποίηση Μαλακών Μορίων Μέσω Ειδικών Εργαλείων Από Ανοξείδωτο Χειρουργικό Ατσάλι)
 • Biofeedback