Τεχνικές Φυσικοθεραπείας:

  • Τεχνικές Κινητοποίησης (Joint Play)
  • Manual Therapy (Manipulation/Mobillization)
  • Trigger Points Therapy
  • Κινησιοθεραπεία – Τεχνικές Bobath – Pnf
  • Θεραπευτική Χειρομάλαξη / Λειτουργική Μάλαξη / Κινησιόμαλαξη
  • Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία – Υδροθεραπεία
  • Kinesiotaping – Θεραπευτικές Βεντούζες – Θερμά / Ψυχρά Επιθέματα