• Ψηφιακός Πελματογράφος (κατασκευή ορθωτικών Πελμάτων)
  • Winback Tecar (Χωρητική και Αντιστατική διαθερμία)
  • Κρουστικός υπέρηχος (Shock Wave)
  • Πρεσσοθεραπεία
  • Ηλεκτροθεραπεία – Laser – Υπέρηχος
  • Υπέρυθρες – Ηλεκτρομάλαξη
  • Δινόλουτρο – Παραφινόλουτρο
  • Σύγχρονο γυμναστήριο αποκατάστασης